Vòng Quay Bãi Biển

Số người đang chơi: 733 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Chr*****ng - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương    -      Roy*****es - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5000 Kim cương    -      Bru*****bi - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Pa*****ne - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 7000 Kim Cương    -      Ti*****son - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Chr*****tt - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 6666 Kim Cương    -      Li*****gen - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 9999 Kim Cương    -      Jo*****gen - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 110 Kim Cương    -      Ty*****ews - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 688 Kim Cương    -      Ry*****esh - đã trúng Chúc mừng bạn đã Random Kim Cương    -      Je*****Luz - đã trúng Chúc mừng bạn đã nhận được 3000 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác

Vòng Quay Tôi Yêu Idol

Đã chơi: 2411

12,499đ 9,999đ
Xem tất cả » Thu gọn »